Navazujeme na tradice kovořemesel v Českých zemích. Galerijní výstavnictví, vitríny, zámečnictví, reklamní technika.
Vídeňská 405/1
Praha 4
148 00
Česká republika
Česky | English

Evropský sociální fond

 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Společnost REVYKO, spol. s r.o. zahájila 1. 2. 2012 realizaci vzdělávacího projektu pod názvem Rozvoj profesních znalostí a dovedností ohrožených skupin zaměstnanců společnosti REVYKO. Projekt byl schválen v rámci operačního programu 0PPA, pod reg. číslem CZ.2.17.1.1.00/34333 a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. Cílem projektu je poskytnout ohroženým cílovým skupinám zaměstnanců společnosti REVYKO prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání odborné znalosti a kompetence, které jim umožní zachování stávajících pracovních míst. Kurzy budou zaměřeny zejména na metody průmyslového inženýrství, nové technologie svařování a lepení materiálů, komunikační a prezentační dovednosti, týmovou práci a jazykovou přípravu

 

Únor 2013

V únoru 2013 vstupujeme do druhého roku realizace projektu. V prvém roce bylo odučeno celkem 6 dnů kurzů nových technologií se zaměřením na svařování a lepení materiálů, 8 dnů kurzů metod průmyslového inženýrství pro skupiny T + D a čtyři kurzy z oblasti měkkých dovedností. Probíhaly i jazykové kurzy a to jak německého, tak i anglického jazyka. Vše v souladu s harmonogramem. Projekt je dále realizován ve spolupráci s Institutem Inpro,a.s., v současné době je připravován plán kurzů na další období.

 

Říjen 2013

V současné době se realizace projektu dostala do závěrečné fáze. Ukončeny již byly plánované kurzy z oblasti nových technologií spojování materiálů, v ostatních plánovaných oblastech zbývají realizovat kurzy již jen  v řádech jednotek dnů. Úspěšně probíhají jazykové kurzy, které se podařilo za pochopení poskytovatele a dodavatele rozšířit o kurz ruského jazyky v návaznosti na získané zakázky z rusky mluvících teritorií. Do kurzů se k 30.8.2013 zapojilo celkem již 17 pracovníků společnosti. Získané znalosti a zkušenosti se daří operativně zavádět do praxe, zejména pak vhodné metody z oblasti průmyslového inženýrství a nových technologií spojování materiálů. Prospěšnost realizovaného projektu vyústila i ve snahu rozšířit projekt o další kurzy z oblasti komunikace se zákazníkem při realizaci zakázek, rozšíření však zatím nebylo povoleno.  

 

Závěr projektu

Projekt CZ.2.17/1.1.00/34333 Rozvoj profesních znalostí a dovedností ohrožených skupin zaměstnanců společnosti REVYKO byl úspěšně dokončen v plánovaném termínu realizace 1.2.2012 – 31.1.2014. Celkem se vzdělávacího programu účastnilo 17 zaměstnanců společnosti REVYKU spol. s r.o., program úspěšně ukončilo a převzalo osvědčení o absolvování 13 zaměstnanců. Byly vytvořeny či inovovány 3 vzdělávací programy s aplikacemi na podmínky společnosti REVYKO spol. s r.o.:


Tyto programy jsou k dispozici jak v písemné podobě formou učebních textů tak na CD a budou dále využívány ke vzdělávání dalších pracovníků společnosti, zejména pak nově nastupujícím zaměstnancům. Dále v rámci projektu probíhala i jazyková výuka, a to angličtiny, ruštiny a němčiny, což výrazně přispělo k jazykové gramotnosti zaměstnanců zajišťujících realizaci zahraničních zakázek.